Dit is de website van het voedingsonderzoek ProtEUs. Een onderzoek naar kunstvoeding voor baby’s. Op deze website vind je meer informatie.

De zoektocht naar baby’s is sinds december 2016 gestopt! De onderzoekers hebben genoeg baby’s kunnen vinden. Het benodigde aantal onderzoeksdeelnemers is bereikt! Op deze website wordt het laatste nieuws rondom dit onderzoek geplaatst. Wil je meer weten? Bel of e-mail het onderzoeksteam.

Over Proteus

Dit zijn professor Hans van Goudoever en Stefanie Kouwenhoven. Professor Hans van Goudoever is bedenker en projectleider van het ProtEUs onderzoek. Tevens is Hans het hoofd van de afdeling Kindergeneeskunde VU medisch centrum en hoofd van het Emma Kinderziekenhuis – AMC.
Stefanie Kouwenhoven is de uitvoerende onderzoeker. Zij is van huis uit diëtiste en op dit moment wetenschappelijk onderzoeker op de afdeling Kindergeneeskunde te VU medisch centrum. ProtEUs is haar promotieonderzoek. Stefanie wordt geholpen door Lucie Venrooij.

In oktober 2014 is ProtEUs van start gegaan. Er werken verschillende instellingen en instanties mee aan het onderzoek, waaronder GGD Nederland, een groot aantal verloskundigenpraktijken en de grootste kraambureaus uit de randstadregio.

In december 2016 is het benodigde aantal deelnemers bereikt en is er gestopt met werven. De zoektocht naar gezonde baby’s én hun ouders die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk onderzoek zit erop!

06 101 935 72

Waarom dit onderzoek?

De beste voeding voor een baby is moedermelk. De samenstelling van kunstvoeding (kant-en-klare babyvoeding) is daarom gebaseerd op de samenstelling van moedermelk. Zowel moedermelk als kunstvoeding bestaan uit koolhydraten, vetten en eiwitten. Eiwitten zijn bouwstoffen voor het lichaam en daarom belangrijk voor een goede groei.

Helaas bestaat er nog geen kunstvoeding die precies dezelfde eiwitsamenstelling bevat als die van moedermelk. Dit komt deels doordat de eiwithoeveelheid in moedermelk zich aanpast aan de behoefte van de baby. Moedermelk bevat veel eiwit tijdens de eerste dagen na geboorte. Rond twee weken na de geboorte is de eiwithoeveelheid gehalveerd en dit blijft afnemen naarmate de baby ouder wordt.
Bij kunstvoeding is dit anders. Kunstvoeding wordt in de fabriek gemaakt en koop je vervolgens in de winkel. In elke kunstvoeding, geschikt voor baby’s van 0 tot 6 maanden, zit evenveel eiwit (ongeacht het merk kunstvoeding). Hierdoor krijgen kinderen die kunstvoeding krijgen meer eiwit binnen dan kinderen die moedermelk krijgen.

De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de juiste eiwitsamenstelling die baby’s in hun voeding nodig hebben. Uit deze onderzoeken is naar voren gekomen dat de eiwitsamenstelling van de huidige kunstvoeding verbeterd kan worden. Door de eiwitsamenstelling van kunstvoeding te verbeteren wordt de hoeveelheid eiwit in kunstvoeding verlaagd met 20%. Deze hoeveelheid komt beter overeen met de hoeveelheid eiwit in moedermelk.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Er zullen drie groepen baby’s meedoen aan dit onderzoek. Eén van de drie groepen krijgt moedermelk. De andere groepen krijgen door middel van een loting één van twee kunstvoeding-groepen toegedeeld. De ene groep baby’s krijgt standaard kunstvoeding. De andere groep baby’s krijgt de nieuwe kunstvoeding.

Op deze manier kunnen we beoordelen of de nieuwe kunstvoeding beter is dan de standaard kunstvoeding. De kans dat je baby de nieuwe kunstvoeding krijgt is dus 50% en de kans dat je baby de standaard kunstvoeding krijgt is ook 50%.
Tijdens het onderzoek is niet bekend wie de nieuwe kunstvoeding krijgt en wie de standaard kunstvoeding. De onderzoekers hebben geen invloed op de uitslag van de loting.

Wat willen we bereiken met dit onderzoek?

De beste babyvoeding voor een baby is moedermelk. Nederlandse kunstvoeding is van uitstekende kwaliteit. Door middel van wetenschappelijk onderzoek proberen wij dit echter nog verder te verbeteren. In dit onderzoek bekijken we of kunstvoeding met 20% minder eiwitten beter is dan de huidige kunstvoeding.

We zijn voornamelijk geïnteresseerd in groei, lichaamssamenstelling en de kans op het krijgen van overgewicht en obesitas op een latere leeftijd. De uitkomsten van het onderzoek vergelijken we met een groep baby’s die moedermelk krijgt.

Ouders van Jet

“Wij zijn ontzettend tevreden over het ProtEUs onderzoek. Een zeer professioneel team, dat veel zorg, liefde en aandacht voor ons kind heeft.”

Ouders van Bobbi

“Wij vinden het een kleine moeite om mee te doen aan dit interessante en waardevolle onderzoek. Onze dochter groeit als kool!”

Ouders van Pien

"Wij vonden het team zeer vriendelijk en deskundig. De voeding bevalt goed en we zijn benieuwd naar ontwikkelingen op voedingsgebied."

Samenwerkende partijen

Meedoen of meer weten?

Meedoen met het onderzoek is op dit moment niet meer mogelijk: het benodigde aantal deelnemers is bereikt. De zoektocht naar gezonde baby's én hun ouders die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk onderzoek zit er op.

Wil je meer weten? Bel of e-mail het onderzoeksteam.